Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Aktuellt

 • Göteborgs Stad samlas till jämlikhetskonferens

  Publicerad 16 januari 2019

  Från skolans värld till ungdomssatsningar, via styrelserum, bolag och nämnder. Den 18 januari träffas mer än 400 medarbetare och förtroendevalda inom Göteborgs Stad för att mobilisera arbetet för en mer jämlik och sammanhållen stad.

 • Arbete är vägen framåt

  Publicerad 11 januari 2019

  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Jämlikt Göteborg. Läs den sista artikeln med Andreas Lökholm, förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, där han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Skapa förutsättningar för arbete går.

 • Maria Lejerstedt vill återskapa skolan mitt i byn

  Publicerad 11 januari 2019

  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Maria Lejerstedt, som leder fokusområdet En god start i livet och Goda uppväxtvillkor, lyfter Lövgärdesskolan som ett bra exempel.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}