Livet som volontär

Som volontär lever du ett annorlunda liv med språkstudier, olika arbetsuppgifter och nya vänner. Målet är att du efter volontärperioden ska känna inspiration och motivation till att hitta ett jobb eller plugga. Det kräver att också du är engagerad och vill hitta din väg till sysselsättning. Vi förbereder dig för resan, hjälper dig på vägen och följer upp efteråt.

Att arbeta som volontär i ett annat land kan vara ganska annorlunda jämfört med livet hemma i Göteborg. Men med stöd från oss kan du få en spännande och lärorik tid i ett annat land. Lägg dessutom till nya vänner och erfarenheter.

Mer än bara en resa

Iter är mer än bara en resa utomlands. Professionell personal kommer att stötta dig hela vägen - innan, under och efter volontärresan. Målet är att du efter volontärperioden ska känna inspiration och motivation till att plugga eller hitta ett jobb. Det kräver att också du är engagerad och vill hitta din väg till sysselsättning.

När du går med i Iter får du ta del av projektets tre steg:

1. Förberedelse

Det första du gör är att träffa en kontaktperson som tillsammans med dig sätter upp ett mål och lägger upp en plan för din tid i Iter. Planen ska hjälpa dig att hitta en väg till sysselsättning. Vi bjuder också in personer som står nära dig till ett möte. Detta för att de ska kunna stötta dig på vägen mot ditt mål. Du får också ta del av språkförberedelser och information om platsen du ska åka till.

2. Resa

Du åker i väg och jobbar i ett projekt i ett annat land under två veckor till två månader. Du bor, jobbar, samarbetar och umgås med ungdomar från andra länder. Ni jobbar cirka 35 timmar per vecka. På plats finns mentorer som stöttar dig och du har också regelbunden kontakt med din kontaktperson i Sverige.

3. Uppföljning

Så fort du kommit hem träffar du din kontaktperson igen som fortsätter att vara ditt stöd. Tillsammans utvärderar ni din resa, träffar ditt nätverk och fortsätter att planera för att nå ditt mål. Förhoppningsvis har du hittat inspiration och motivation att börja plugga eller jobba, eller så ser du andra möjligheter inför framtiden.