Livet som volontär

Som volontär lever du ett annorlunda liv med olika arbetsuppgifter och nya vänner. Målet är att du efter volontärperioden ska känna inspiration och motivation till att hitta ett jobb eller plugga. Vi förbereder dig för resan, hjälper dig på vägen och följer upp efteråt.

Att arbeta som volontär på en annan plats kan vara ganska annorlunda jämfört med livet hemma i Göteborg. Men med stöd från oss kan du få en spännande och lärorik tid. Dessutom nya vänner och erfarenheter.

Mer än bara en resa

Iter är mer än bara en resa utomlands. Professionell personal kommer att stötta dig hela vägen - innan, under och efter volontärresan. Målet är att du efter volontärperioden ska känna inspiration och motivation till att plugga eller hitta ett jobb.

När du går med i Iter får du gå igenom tre faser:

1. Förberedelse

Det första du gör är att träffa en socionom som blir din kontaktperson under tiden på Iter. Tillsammans sätter ni upp mål och lägger upp en plan. Planen beskriver vad du ska göra innan resan och vad som ska hända när du kommer tillbaka. Planen ska hjälpa dig att hitta en väg till sysselsättning. Du får hjälp med att ta kontakt med myndigheter och att göra studiebesök. Du får också tillgång till individuell språk och kulturundervisning. Om du vill kan vi hålla nätverksmöten för att samla de viktigaste personerna runt dig så att de blir delaktiga i planen. 

2. Genomförande

Du åker i väg och jobbar i ett projekt under två veckor till två månader. Du bor, jobbar, samarbetar och delar din fritid med andra volontärer. Det kan handla om odling, matlagning, renovering, byggnadsvård, kultur eller att anordna olika aktiviteter. På plats finns mentorer och handledare som stöttar dig. Du har också regelbunden kontakt med din kontaktperson på Iter.

3. Uppföljning

Så fort du kommit hem träffar du din kontaktperson igen som fortsätter att vara ditt stöd. Tillsammans utvärderar ni din resa och fortsätter att planera för att du ska nå ditt mål. Förhoppningsvis har du hittat inspiration och motivation att börja plugga eller jobba, eller så ser du andra möjligheter inför framtiden.