Foto: David Zadig.

Arbeta med en teaterfestival i Fjaler i Norge

Är du 18-29 år och intresserad av kultur och natur? Vill du uppleva Norges Vestlands unika natur? I det lilla samhället Dale får du vara med och bygga upp en teaterfestival samtidigt som du har tillgång till ett fantastiskt friluftsliv.


När: Två månader från slutet av augusti till slutet av oktober 2020.

Kostnad: Gratis. Boende, resa och mat finansieras av EU:s program European Solidarity Corps.

Boende: Du bor tillsammans med andra volontärer.

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Lilja: 0707-85 71 03 eller
Petra Björnsdotter: 0707-48 17 82

iter@socialresurs.goteborg.se

www.instagram.com/itergoteborgsstad