Foto: Iter

Om Iter

Iter har sedan 2011 skickat över hundra unga volontärer utomlands i Europa. Vi samarbetar med olika organisationer i Europa för att du som är ung ska få erfarenheter av att arbeta och att möta andra människor och kulturer.

Ordet Iter är latin och betyder resan eller vägen och symboliserar både din faktiska resa och din inre resa när du medverkar i Iter.
  • Iter samarbetar med olika organisationer i Europa och letar hela tiden efter nya spännande platser och projekt.
  • Vi som arbetar på Iter har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar och har även besökt organisationerna som vi samarbetar med.
  • Iter finansieras med pengar från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  (Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren) och är kostnadsfritt för dig som deltar.

Göteborgs Stads tankar med Iter

Iter vänder sig till dig som är ung vuxen och som saknar förankring eller en naturlig ingång på arbetsmarknaden. Vi tar ett helhetsgrepp för att förhindra långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och samhället.

Vi har utvecklat en metod som ska göra det enklare för dig att etablera dig i arbetslivet, motivera till studier samt motverka utanförskap.

Iters målgrupp

Vi är till för dig som är mellan 18 och 29 år och som inte studerar, arbetar eller har en fast sysselsättning. Du som kanske känner att du har fastnat. Du får möjlighet att åka som volontär genom EU-programmen Erasmus+ samt Europeiska Soldaritetskåren.

Målet är att du ska bli aktiv, självständig och i förlängningen självförsörjande via anställning eller studier.

Uppdelat i tre faser

Iter är uppdelat i tre faser: förberedande, genomförande och uppföljning. I den förberedande fasen får du regelbunden handledning från erfaren personal, språklektioner med mera.

Genomförandefasen innebär att du deltar i ett volontärprojekt i två veckor upp till två månader. Vi samarbetar med flera olika europeiska organisationer som kan ta emot dig. Volontärarbetet kan innebära allt från att renovera kulturmärkta byggnader på franska landsbygden till att arbeta med olika kultur- och miljöprojekt på Island. Förutom volontärarbetet får du möjlighet att träna språk och att leva med andra volontärer från olika länder. Engelska är språket som används i alla organisationer.

Den sista fasen, uppföljningsfasen, startar så fort du kommer tillbaka från sin volontärresa. Fokus ligger på att ta till vara dina nyvunna erfarenheter och på att planera för nästa steg.

Kostnadsfritt för dig som deltar

Iter är kostnadsfritt för dig som deltar. Iter delfinansieras av EU-medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Erasmus+ samt Europeiska Solidaritetskåren.