Bild: illustration på människor som pratar, Göteborgs Stad

Prata med föräldrar

Handboken Prata med föräldrar är ett verktyg och stöd för det tillitsstärkande arbetet inom stadens olika verksamheter.

På den här sidan kommer du snart att hitta digitalt material kopplat till handboken Prata med föräldrar.

Handboken Prata med föräldrar är ett verktyg och stöd för det tillitsstärkande arbetet inom stadens olika verksamheter. Materialet har utvecklats under 2020–2021 som del av det EU-finansierade projektet Equal(c)ity som drivs av FN:s migrationsorgan, International Organization for Migration (IOM).