Biild: ikon för bank-id och e-tjänster

Läromoduler mobiltelefon, Digital kompetens

Vill du använda olika digitala tjänster men känner dig osäker? I dokumenten nedan hittar du läromoduler eller manualer för digitala tjänster via  mobiltelefon.