Bild/illustration på mobiltelefon

Digital kompetens

På Integrationscentrum erbjuder vi en kurs i digital kompetens som komplement till ordinarie kurs i samhällsorientering. Nyanlända som är intresserade kan anmäla sig frivilligt till kursen. Kursen är på ditt språk och omfattar sex (6) lektionstillfällen om 2,5-3 timmar per gång.

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Det digitala samhället innebär både friheter och begränsningar och ställer nya krav på oss som samhällsmedborgare. Det är i mångt och mycket en demokratifråga att kunna följa med i den utvecklingen och delta i samhällsutvecklingen också i den digitala världen. Det handlar om att ha rätt till information som är viktig för mig som samhällsmedborgare.

Syftet med kursen Digital kompetens är att ge dig som är nyanländ ökade kunskaper i att använda en smart telefon för att söka viktig information på internet och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster.

Sex (6) lektioner uppdelade på tre teman

Kursen i digital kompetens omfattar sex lektioner uppdelade på tre teman:

  • Tema ett: Dator, mobil, läsplatta och internet
  • Tema två: Mobilt bankID
  • Tema tre: E-tjänster, myndigheter och ekonomi.

Kursintyg

Efter kursen får du som deltagit på alla lektioner ett intyg, det kan du exempelvis visa upp för framtida arbetsgivare.

Om du har frågor

Kontakta oss på mejl om du har frågor om kursen eller vill veta mer: samhallsorientering@socialresurs.goteborg.se

Anmälan till Digital kompetens

Skriv ut och fyll i anmälningsblanketten nedan för att anmäla dig till kursen. (Snart kommer du även att kunna anmäla dig direkt i ett anmälningsformulär.)