Övriga kurser

Behoven hos nyanlända kan variera stort. Därför behövs vid sidan om den lagstadgade samhällsorienteringskursen andra insatser, som kurserna "Förälder i nytt land" och "Digital kompetens".

Integrationscentrums övriga kurser och program

Kurs i digital kompetens- grundläggande nivå

Förälder i nytt land