Övriga kurser

Behoven hos nyanlända kan variera stort. Därför behövs vid sidan om den lagstadgade samhällsorienteringskursen andra insatser, som föräldraskapskursen och kurs i digital kompetens.

Integrationscentrums övriga kurser och program

Kurs i digital kompetens- grundläggande nivå

Förälder i nytt land