Foto: Creative Commons

Kvinnokompassen

Nyanlända är inte en enda enhetlig grupp, utan har olika och varierande behov. Detta ställer krav på individuellt anpassade etableringsaktiviteter vid sidan om de generella programmen. Kvinnokompassen på Integrationscentrum Göteborg är ett sådant program.

Kvinnokompassen är ett pilotprogram som syftar till att stärka nyanlända kvinnors etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Med reflekterande diskussioner, kunskapsinhämtning genom inspirerande föreläsningar och studiebesök, nätverkande, vägledning och erfarenhetsutbyte vill Kvinnokompassen:

  • ge kunskap om och öka förståelsen för hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar
  • motivera till engagemang och stärkt egenmakt hos målgruppen.

Målgrupp - vem kan vara med?

Kvinnokompassen riktar sig främst till nyanlända kvinnor med kort (förgymnasial) utbildningsbakgrund som är inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

Mod, självförtroende och inspiration

Ambitionen är att kvinnokompassen ska visa på de möjligheter som finns och hur man själv kan skapa möjligheter till sysselsättning. Genom att visa på goda exempel på kvinnor som lyckats, ska Kvinnokompassen ingjuta mod och inge självförtroende, inspirera och ge hopp.

”...När invandrarkvinnor får större makt över sina egna liv och stöd i att skaffa sig arbete och inkomst så ökar hela familjens möjligheter att integreras i samhället. (…) När kvinnorna kommer in på arbetsmarknaden förbättras deras språkkunskaper, hushållsinkomsterna ökar och barnen ser med egna ögon en kvinna i en respekterad och ekonomiskt värdefull roll, samtidigt som de lär sig hur man går till väga för att lyckas i det nya landet”.

Naomi Wolf, amerikansk feminist och författare

Om du är intresserad eller har frågor om Kvinnokompassen

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer om programmet, du kan kontakta Mariam Barake eller Sausan Ismail på Integrationscentrum.

mariam.barake@socialcentrum.goteborg.se

sausan.ismail@socialcentrum.goteborg.se

Välkommen!