Foto: Johnér

Att vara i väntan - utbildningsmaterial för asylsökande

Under 2019 anordnade Integrationscentrum kurser i samhällsinformation för vuxna asylsökande. Kurserna var en del i ett nu avslutat projekt som finansierades med medel från Länsstyrelsen, så kallade Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA).

Integrationscentrum tog under projektet fram ”Att vara i väntan” - ett utbildningsmaterial som kan användas för att ha kurser om det svenska samhället för personer som sökt asyl i Sverige. Följande teman tas upp i materialet:

  • MR (Mänskliga Rättigheter) och Sveriges historia
  • Rätten att söka asyl
  • Rätten till hälsa
  • Rätten till arbete
  • Rätten till säkerhet
  • Rätten till kultur och fritid
  • Barns rättigheter.

Hela utbildningsmaterialet kan användas fritt av alla som vill, både privatpersoner och organisationer/föreningar. Det går även att ladda ner som PDFfrån vår lärplattform: www.samhallsorientering.se

Länk till utbildningsmaterialet ”Att vara i väntan”

Klicka här för att komma till utbildningsmaterialet ”Att vara i väntan”.