Foto: Johnér

Kurs för asylsökande

Under hela 2019 anordnar Integrationscentrum kurser i samhällsinformation för vuxna personer som är asylsökande. Kurserna är frivilliga, kostnadsfria och sker på modersmål eller ett språk kursdeltagaren behärskar väl.

TIA-projekt

Kurserna som ges i samhällsinformation ingår i ett projekt som finansieras med medel från Länsstyrelsen, så kallade Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA). Projektets mål är att ta fram ett utbildningsmaterial som ska kunna användas för att ha kurser om det svenska samhället för personer som har sökt asyl i Sverige. Under året ska Integrationscentrum pröva olika material, metoder och aktiviteter i grupper med asylsökande. Framtagandet sker i samverkan med det civila samhället och andra organisationer. Projektet avslutas i december 2019.

Ny kontaktperson i projektet

Möter du asylsökande som skulle vara intresserade av att gå kurs i samhällsinformation? Hör av dig till Manel (Nina) Saidi:

E-post: manel.saidi@socialresurs.goteborg.se

Mobiltelefon: 076-517 37 61