Projekt och utveckling

Integrationscentrum rymmer flera olika verksamheter - samhällsorientering, flerspråkigt informationskontor, Kvinnokompassen, Språkvän/Flyktingguide, fördjupningskurser såsom föräldrakurs och kurs i digital kompetens.

På den här sidan kan du läsa om Integrationscentrums nya aktiviteter och program som drivs i projektform.

Kvinnokompassen (inte projekt utan särskild satsning)

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen (avslutat)

Digital delaktighet