Projekt och utveckling

Integrationscentrum rymmer flera olika verksamheter - samhällsorientering, flerspråkigt informationskontor, introduktionsstöd, Språkvän/Flyktingguide, och mentorprogrammet Vägvisaren är några.

På den här sidan kan du läsa om Integrationscentrums nya aktiviteter eller program som drivs i projektform.

Kurs i samhällsinformation för asylsökande

Kvinnokompassen

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen