Projekt och utveckling

Integrationscentrum rymmer flera olika verksamheter - samhällsorientering, flerspråkigt informationskontor, fördjupningskurser i föräldrastöd och i digital kompetens.

På den här sidan kan du läsa om Integrationscentrums nya aktiviteter och program som drivs i projektform eller liknande. 

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen (kursen Förälder i nytt land erbjuds, men projektet avslutat)

Digital delaktighet (kursen Digital kompetens erbjuds, men projektet avslutat) 

Nyckelprojektet  så här remitterar eller söker du