Kursen i samhällsorientering ges på ditt modersmål och bygger på diskussion och dialog. Foto: Pixabay

Samhällsorientering

På Integrationscentrum kan du studera samhällsorientering. Det ger dig en bra start i Sverige. Kursen är på ditt eget språk. Här lär du dig mer om hur det svenska samhället fungerar. Du kan också få personlig hjälp på informationskontoret på flera språk.

Klicka här för att läsa mer om samhällsorientering och informationskontoret på flera språk, två av verksamheterna på Integrationscentrum.

OBS: Vi iakttar kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och stadens rekommendationer kring covid-19. För att minska smittspridningen har vi anpassat delar av verksamheten på Integrationscentrum.

Här hittar du mer information om hur Göteborgs Stad hanterar coronaviruset
Covid-19.

Här hittar du information om covid-19 på olika språk som Folkhälsomyndigheten tagit fram.