Bild: Ukrainas flagga, Pxabay

FAQ/ Питання та відповіді

Då vi får många frågor från personer som flytt från Ukraina angående vart man ska vända sig i olika frågor när man kommit till Sverige har vi sammanställt informationen nedan.

Var hittar jag bostad? Jag har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ingenstans att bo.

Du som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo ska vända dig till Migrationsverket i Kållered. Adress: Streteredsvägen 90, Kållered.

Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Vill du inte bo på boende från Migrationsverket ska du ordna bostad på egen hand. Det gör du med hjälp av nätet och dina kontakter. 

Я маю дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист і наразі мені потрібне житло. Де мені його шукати?

Особи, які мають дозвіл на проживання у Швеції відповідно до Директиви про тимчасовий захист і потребують місце для проживання, звертаються до офісу міграційної служби в Kållared. Адреса: Streteredsvägen 90, Kållared.

Проживання для вас з тимчасовим захистом відповідно до Директиви про масових біженців - Migrationsverket 

Якщо ви не бажаєте проживати в житлі від Міграційної служби, ви шукаєте його самостійно. Ви робите це з допомогою Інтернету та своїх контанків. 

Jag behöver pengar för att köpa mat och andra nödvändiga saker. Kan jag få hjälp någonstans?

Om du har uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet och inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post. Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person.

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du byter boende.

Du kan ansöka om två olika former av stöd från Migrationsverket: dagersättning och särskilt bidrag.

Hitta blanketter här:

Ansökan om ersättning för kostnader och dagersättning

Ansökan om särskilt bidrag

Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga

Källa: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Nyhetsarkiv/2022-05-24-Behover-du-ekonomiskt-stod.html  

Мені потрібні гроші для покупки їжі, та інших необхідних речей. Чи можу я десь отримати допомогу?

Якщо у вас немає власних грошей, ви можете звернутися за фінансовою допомогою до Міграційної служби Швеції.

Ви можете подати заявку на отримання фінансової допомоги під час відвідування Міграційного агентства Швеції, або надіславши форму заявки до Міграційного агентства Швеції поштою. Якщо ви також збираєтеся подати заяву на отримання допомоги на дітей, ви повинні заповнити анкету на кожну особу.

У разі, коли ваш фінансовий стан зміниться, наприклад, якщо ви влаштуєтеся на роботу чи зміните житло, то важливо повідомити Міграційну службу Швеції про це.

Ви можете подати заявку на дві різні форми підтримки від Міграційної служби Швеції: добову допомогу (dagersättning) та спеціальну одноразову допомогу (särskilt bidrag).

Форми для заповнення:

Ansökan om ersättning för kostnader och dagersättning – добова допомога

Ansökan om särskilt bidrag – спеціальна одноразова допомога

Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga – спеціальна одноразова допомога для неповнолітніх

Джерело: Фінансова допомога для вас з тимчасовим захистом відповідно до Директиви про масових біженців - Migrationsverket 

Jag vill studera svenska. Var hittar jag kurser?

För att kunna studera svenska behöver du ansöka om en kurs. Se nedan vilka organisationer som erbjuder svenska kurser för ukrainare: 

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar, skolor - Folkuniversitetet 

Svenskkurs för ukrainska flyktingar | stodnatet.se 

Studieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur - SV 

Home - VINGA folkhögskola (vingafolkhogskola.se) 

Svenska | Sensus 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Göteborg (xn--a-folkhgskolorna-swb.se)   

Arbetarnas BildningsFörbund - ABF  

Sök kurser “Svenska”, “Svenska för asylsökande”, “Svenska för ukrainska flyktningar” eller “Svenska från dag 1”. De riktas mot flyktingar som saknar en svensk personnummer, samt passar till ukrainare. 

Du kan också praktisera dina språkkunskaper på Språkcafé. Se kalendarium: 

Kalendarium för Göteborgs Stad - Göteborgs Stad (goteborg.se).   

Я хочу вивчати шведську мову. Де я можу знайти курси?

Щоб мати можливість вивчати шведську мову, вам потрібно подати заявку на курс.  Дивіться нижче, які організації пропонують курси шведської мови для українців. 

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar, skolor - Folkuniversitetet 

Svenskkurs för ukrainska flyktingar | stodnatet.se 

Studieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur - SV 

Home - VINGA folkhögskola (vingafolkhogskola.se) 

Svenska | Sensus 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Göteborg (xn--a-folkhgskolorna-swb.se)   

Arbetarnas BildningsFörbund - ABF 

Шукайте курси “Svenska”, “Svenska för asylsökande”, “Svenska för ukrainska flyktningar” або “Svenska från dag 1”. Вони спрямовані на біженців, які не мають шведського номера соціального страхування і підходять для українців. Ви також можете практикувати свої мовні навички в Språkcafé. Дивіться карендар:

Kalendarium för Göteborgs Stad - Göteborgs Stad (goteborg.se).  

Jag vill registrera mitt barn på en förskola. Hur gör jag?

Alla barn som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till utbildning. Rätten till utbildning i förskola och fritidshem för dessa barn gäller på samma villkor som för barn som är folkbokförda i Sverige.

Källa: https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/nyanlanda-barn-och-elever-fran-ukraina/fragor-och-svar-om-utbildning-for-barn-och-unga-fran-ukraina

Behöver du söka till förskola i Göteborg så gör du det genom att fylla ansökan:

Ansökan till förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Du skickar den till Förskoleförvaltningen, Box 1116 405 23 Göteborg. Inom 4 månader erbjuder kommunen en förskoleplats.  

Я хочу оформити свою дитину в садочок. Як мені це зробити?

Усі діти, які мають дозвіл на проживання з захистом відповідно до Директиви, мають право на освіту. Право на дошкільну та позашкільну освіту для цих дітей діє на тих же умовах, що й для дітей, які приписані в Швеції.

Джерело: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska/valkommen-till-den-svenska-skolan

Якщо вам потрібно вступити до дошкільного закладу, ви заповняєте анкети:

Ansökan till förskola och familjedaghem 

Familje- och inkomstredovisning Förskoleförvaltningen (goteborg.se) 

і надсилаєте їх до Förskoleförvaltningen, Box 1116 405 23 Göteborg. Протягом 4 місяців муніципалітет має вам запропонувати місце для дошкільного закладу.

Hur ansöker jag om en plats i grundskola för mina barn?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning i Sverige. Alla barn har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år och på samma villkor som andra barn som bor i Sverige.

Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning

Fyll in ansökan för att ansöka till grundskolan:

Ansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor (goteborg.se) 

Familje- och inkomstredovisning Förskoleförvaltningen (goteborg.se) 

och skicka den till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015 405 21 Göteborg.

Inom en månad kommer du få placering i en av skolorna. 

Як мені зареєструвати своїх дітей в школу?

Діти та підлітки, яким надано дозвіл на проживання з тимчасовим захистом, не мають обов’язкового шкільного навчання, але вони мають право на освіту в Швеції. Усі діти мають право ходити до школи з осіннього семестру того ж року, коли їм виповнюється шість років, і на тих самих умовах, що й інші діти, які проживають в Швеції.

Джерело: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning

Заповніть заяву для вступу до загальноосвітньої школи:

Ansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor (goteborg.se)

І відішліть її на адресу:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015 405 21 Göteborg.

Протягом місяця вам дадуть місце в одній зі шкіл.

Hur ansöker jag till gymnasieskolan?

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan vänder sig till dig som är mellan 16 och 18 år om du har godkänt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Ungdomar med denna typ av uppehållstillstånd har bara rätt till utbildning i gymnasieskolan om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. Men en elev har rätt att gå klart en påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Källa: Frågor och svar om utbildning för barn och unga från Ukraina - Skolverket

Ukrainska flyktingar ska avsluta introduktionsprogrammet först för att få behörighet i svenska.

Du ansöker till introduktionsprogram genom att fylla ansökan

Microsoft Word - Intresseanmälan språkintroduktion.docx (goteborg.se) 

Och skicka den till:

Slussen
Tankegången 4, 417 56 Göteborg

 eller slussencsp@educ.goteborg.se

Як подати документи до старшої середньої школи (гімназії)?

Підлітки, які закінчили середню школу, можуть продовжити навчання в гімназії, яка є добровільною та безкоштовною. Гімназія призначена для підлітків від 16 до 18 років, якщо ви отримали дозвіл на проживання відповідно до Директиви. Підлітки з тимчасовим дозволом на проживання право на освіту в гімназії лише в тому випадку, якщо вони почали навчання не маючи повних 18 років. Навіть при виповненні 18 років, студент має право завершити навчання, розпочате за підготовчою програмою (посилене вивчення шведської мови та іншіх необхідних предметів обов’язкових для вступу до національної програми) або національною програмою.

Джерело: Frågor och svar om utbildning för barn och unga från Ukraina - Skolverket

Українські біженці повинні спочатку закінчити підготовчу програму, для того, щоб отримати знання шведської мови.

Ви подаєте заявку на підготовчу програму, заповнивши анкету:

Microsoft Word - Intresseanmälan språkintroduktion.docx (goteborg.se)

і відсилаєш її на адресу:

Slussen
Tankegången 4, 417 56 Göteborg

або ж на електронну почту

slussencsp@educ.goteborg.se

Jag vill studera på universitet i Sverige - kan jag göra det om jag har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Ja. Du som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka för studier på universitet i Sverige. Det gör du på hemsidan: Universityadmissions.se - Apply to Swedish universities  

Du behöver veta vilket behörighetskrav har programmet som du vill ansöka till. Allt dokument som du ska skicka ska vara på svenska eller engelska. När du har ett ursprungligt dokument bara på ukrainska, ska du översätta den hos en officiell översättare. Utbildningen är gratis även om uppehållstillståndet löper ut. 

Я хочу вчитися в університеті в Швеції. Чи можу я подати заявку, якщо маю дозвіл на проживання згідно з Директивою?

Так. Ті, хто має дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист, можуть подати документи на навчання в університеті в Швеції. Це ви робите на веб-сторінці: Universityadmissions.se - Apply to Swedish universities  

Вам потрібно знати вимоги для вступу на ту навчальну програму до якої ви хочете подати заявку. Документи, які ви надсилаєте мають бути на шведській або англійській мові. Якщо оригінал документа тільки на українській мові, то вам потрібно його перекласти в офіційного перекладача. Навчання безкоштовне навіть у разі закінчення терміну дії вашої посвідки на проживання. 

Jag är sjuk. Var söker jag vård?

Du kan söka vård på olika mottagningar beroende på vad du har problem för. Om du är osäker på vilken mottagning du ska välja så kan du ringa till 0771 11 77 00 för att prata med sjuksköterska. Sjuksköterskan informerar dig om du behöver söka vård, var och när. Samt berättar hen hur du kan ta hand om sjukdomen eller skadan hemma.

I de flesta fall ska du vända dig till närmaste vårdcentral. På den här sidan hittar du en mottagning som ligger nära där du bor:

Hitta vård - 1177

Ring till vårdcentralen för att boka tid.
Vårdcentralen hjälper dig vidare om du behöver specialiserad sjukvård.

På kvällar, nätter och helger vänder du till en öppen jourcentral eller jourmottagning. Där får du hjälp om du har problem som kan inte vänta tills nästa dag. 

Vid akuta sjukdomar eller skador ska du åka till en akutmottagning eller ett sjukhus.

När du behöver tandvård ska du gå till Folktandvården eller en annan tandläkare som regionen hänvisar till.

Ring 112 om du har svårt att andas, är svårt skadad eller någon är medvetslöst.

Källa: Sök vård på rätt mottagning - 1177  

Я захворів. Куди мені звернутися?

Ви можете звернутися за допомогою до різних клінік залежно від того, з чим у вас є проблеми. Якщо ви не впевнені, яку клініку вибрати, ви можете зателефонувати за номером 0771 11 77 00, щоб поговорити з медсестрою. Медсестра проінформує вас, чи потрібно вам звернутися за допомогою, де і коли. Також розповість як можна лікувати хворобу чи травму вдома.

У більшості випадків необхідно звертатися до найближчої поліклініки. На цій сторінці ви знайдете список поліклінік а також вибрати ту, яка вам підходить:

Hitta vård - 1177

Зателефонуйте в медичний центр, щоб записатися на прийом.

Поліклініка також допоможе, якщо вам потрібна спеціалізована медична допомога.

Ввечері, вночі та у вихідні дні ви звертаєтеся до центру невідкладної допомоги або приймального пункту лікарні. Там ви отримаєте допомогу, якщо у вас виникнуть проблеми, які не можуть чекати до наступного дня.

У разі гострого захворювання або травми необхідно звернутися до травмпункту або лікарні.

Коли вам потрібна стоматологічна допомога, вам слід звернутися до Національної стоматологічної служби Folktandvården або до іншого регіонального стоматолога.

Телефонуйте 112, якщо вам важко дихати, ви отримали серйозні травми або хтось непритомний.

Джерело: Sök vård på rätt mottagning - 1177

Jag födde ett barn i Sverige. Hur och var registrerar jag barnet?

När ett barn föds i Sverige ska det nyfödda barnet och vem som är förälder till barnet registreras hos Skatteverket. Barnmorskan på förlossningen registrerar vem som är mamma till barnet genom en så kallad födelseanmälan. En födelseanmälan till Skatteverket måste göras för att du ska kunna ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd eller asyl för barnet. Med hjälp av informationen i en födelseanmälan skapar Skatteverket ett dokument som kallas registerutdrag. Registerutdraget är ditt bevis på att du har fött barn i Sverige och att du är förälder till ditt barn. Det är barnmorskan på förlossningsavdelningen som skickar födelseanmälan till Skatteverket.

Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver också fylla i en blankett som heter Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560). Den hittar du hos Skatteverket.

Källa: Födelseanmälan för nyfödda barn till papperslösa föräldrar - 1177

Om du vil registrera barn som ukrainsk medborgare se hit:

Реєстрація дитини громадянином України | Посольство України в Королівстві Швеція (mfa.gov.ua)

Я народила дитину. Як і де мені її зареєструвати?

Якщо дитина народжується у Швеції, новонароджена дитина та хто є батьками дитини, повинні зареєстроватися у Податковій службі Швеції (Skatteverket). Акушерка в приймальні реєструє, хто є матір'ю дитини, шляхом так званої реєстрації народження. Необхідно надіслати повідомлення про народження до Шведської податкової служби, щоб ви могли подати заяву на дозвіл на тимчасове проживання або притулок (asyl) для дитини. За допомогою інформації в реєстрації народження, Шведська податкова служба створює документ, який називається випискою з реєстру. Виписка з реєстру є вашим доказом того, що ви народили дитину в Швеції, і що ви є її батьками. Акушерка в пологовому відділенні надсилає повідомлення про народження дитини до Податкової служби Швеції.

Особи, хто не зареєстрований у Швеції, також повинні заповнити форму під назвою «Додаток до реєстрації народження» (SKV 7560). Ви можете знайти його у Податковій службі Швеції.

Джерело: Födelseanmälan för nyfödda barn till papperslösa föräldrar - 1177

Якщо ви бажаєте зареєструвати дітей громадянами України:

Реєстрація дитини громадянином України | Посольство України в Королівстві Швеція (mfa.gov.ua)

Kan jag återvända till Ukraina för en viss tid?

Ja. Personer som omfattas av massflyktdirektivet kan resa till Ukraina under perioden som uppehållstillstånd beviljad, till och med 4e mars 2023. Du kan också resa inom EU upp till 90 dagar under 180 dagar. Du behöver ha biometriskt pass och uppehållstillstånds kort.  Om du har dagsersättning så det kan hända att Migrationsverket kommer stoppa utbetalningar. Du kan förnya de med en ny ansökan om ekonomiskt stöd, efter när du har kommit tillbaka till Sverige.

Källa: Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina - Migrationsverket  

Чи можу я повернутися в Україну на деякий час?

Так. Особи, на яких поширюється дія Директиви, можуть подорожувати в Україну протягом періоду з початку отримання картки на тимчасове проживання до 4 березня 2023 року включно. Ви також можете подорожувати до 90 днів протягом 180 днів в межах ЄС. Вам потрібен біометричний паспорт і карта посвідки на проживання. Якщо ви отримуєте економічну допомогу, то може статися, що Міграційна служба Швеції припинить виплати. Ви можете поновити їх після повернення до Швеції.

Джерело: Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina - Migrationsverket 

Jag behöver ett jobb. Hur hittar jag ett arbete i Sverige?

Att söka jobb är ditt eget ansvar. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få rådgivning eller information på hur du skapar CV och Personligt brev.

Använd dig av jobbsökande webbplatser, sociala medier, företagets egna websidor, arbetsplatser eller dina kontakter.

Kom ihåg att skriva på kontrakt innan du börjar jobba. 

Se upp för personer eller påhittade agenturer som erbjuder sig att hitta jobb till dig för pengar.  

Мені потрібна робота. Як мені шукати роботу в Швеції?

Пошук роботи – це ваша особиста відповідальність. Ви можете звернутися до Служби зайнятості за порадою чи інформацією про те, як скласти резюме та особистий лист. Використовуйте веб-сайти пошуку роботи, соціальні мережі, власні веб-сайти компанії, робочі місця або свої контакти.

Перед початком роботи не забудьте підписати договір.

Остерігайтеся людей або вигаданих агентств, які пропонують вам знайти роботу за гроші. У Швеції такого типу послуг немає. Це незаконно. 

Var kan jag få stöd eller samhällsvägledning på ukrainska?

Om du behöver stöd i att förstå information eller att hitta myndigheter eller att få svar på olika frågor, är du välkommen till oss på Integrationscentrum:

Telefontid: måndag till fredag 09-15.  
Telefon: 031-365 63 80, eller via Telegram @mobil_integration_ukraina
E-post: informationskontoret.ukraina@socialcentrum.goteborg.se
Besökstid: onsdagar 09.00-12.00.
Besöksadress: Andra Långgatan 19, våning 2. 

Де я можу отримати допомогу українською мовою?

Якщо Вам потрібна допомога у розумінні інформації, знайти організацію, яка може допомогти, або відповісти на інші питання, звертайтесь до Інтеграційного центру.  

Зв’язок по телефону 031-365 63 80 або через Telegram

@mobil_integration_ukraina

Понеділок - П'ятниця 09:00-15:00

Ел. пошта: informationskontoret.ukraina@socialcentrum.goteborg.se

Години відвідування: щосереди з 9:00 до 12:00 за адресою

Andra Långgatan 19, 2 поверх.