Paul Wallner, projektledare Nyckelprojektet

Spridningskonferens för Nyckelprojektet

Publicerad 10 november 2022

Den 24 november hålls spridningskonferensen för Nyckelprojektet. Sista anmälningsdag är den 14 november. - Konferensen kommer ge insyn i olika gruppers utmaningar för att komma i arbete och flera olika användbara metoder för att påskynda det, säger projektledare Paul Wallner.

Nyckelprojektet närmar sig sitt slut och den 24 november är det dags för spridningskonferensen. Den kommer att hållas tillsammans med två andra projekt inom Göteborgs stad som också de är ESF-finansierade; VAMOS och Arbetsliv & Hälsa.

- Vi har resonerat som så att vi inte vill konkurrera med varandra utan tvärtom komplettera varandra, säger Nyckelprojektets projektledare Paul Wallner.

De tre projekten har olika målgrupper men samtidigt gemensamma målsättningar, utmaningar och frågeställningar.

- Vi har haft kontinuerlig kontakt under hela projekttiden. Det känns naturligt att vi också ska hålla slutkonferensen gemensamt, säger Paul Wallner.

Konferensen kommer att hållas på Burgårdens konferenscenter den 24 november mellan klockan 9.30 och 16. Det finns kapacitet för att ta emot 120 platser och i skrivande stund finns det ännu några platser kvar.

- Om man ska gå på en konferens i höst så borde det bli den här. Vi kommer att kunna ge konkreta exempel på hur vi jobbar med personer som inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Vi tänker att det kan intressera chefer inom arbetsmarknad, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd samt, handläggare som arbetar med att underlätta steget till sysselsättning för våra invånare, säger Paul Wallner.

De frågor som kommer lyftas från Nyckelprojektet är framförallt de nycklar som projektet har visat fungerar för kortutbildade kvinnor att komma i arbetsliv.

- Vi kommer också visa exempel på för- och nackdelar med de metoder vi har arbetat med; mikrovanor och tjänstedesign, säger Paul Wallner.

Deltagarna kommer dessutom att få testa på och göra en övning i mikrovanor samt välja på seminarier om ledarskap i projekt eller om progressionsmätningsstudien BIP.