Debesai Berhane, samhällsvägledare

”Vi sätter individen i centrum”

Publicerad 10 november 2022

Metoden Tjänstedesign har fungerat mycket bra för att uppnå målen i Nyckelprojektet. Det säger samhällsvägledaren Debesai Berhane. - Vi sätter målgruppen i centrum och utgår från individens situation, säger han.

Debesai Berhane har arbetat som samhällsvägledare i Nyckelprojektet i ett års tid. Hans roll är att vara kursledare för språkgruppen Tigrinja. Än så länge har han hållit i en kurs och strax startar kurs nummer två. 12 deltagare har än så länge gått kursen. Men han hade önskat att de var fler.

- Det har varit en av utmaningarna i projektet. Egentligen ingår det inte i vår roll som samhällsvägledare att rekrytera deltagare men det har vi behövt göra, säger han.

Vad är det viktigaste som du har lärt deltagarna under kursen?

- Att samla kunskap, komma närmare arbetsmarknaden och förstå sina utmaningar. Dessutom har deltagarna lärt sig om hur man navigerar kring ett specifikt yrke. Gruppen har det gemensamt att de är lågutbildade, men samtidigt är de mycket motiverade.

Hur har det fungerat att arbeta med metoden Tjänstedesign?

- Det har fungerat mycket bra för den ger en bra struktur. Målgruppen är i centrum. Vi utgår från deras situation och det passar målgruppen väldigt bra- då vi använder individanpassade samtal och handledning. Om vi ska visa vägen så måste vi först förstå deras utmaningar och varför de har fastnat, och det gör vi tack vare den här metoden, säger Debesai Berhane.