Entren till Welcome House. Bild: Paul Wallner

Nyckelprojektet besöker Welcome house

Publicerad 10 november 2022

Det finns mycket som kan förvirra för den som är nyanländ. Många olika myndigheter, regelverk, språk och fönsterkuvert. I den här texten belyser vi två insatser i Stockholm och Uppsala som vill förenkla för målgruppen.


Stockholms stad har sedan flera år jobbat med att förenkla etableringen för nyanlända, och i september 2021 slog de upp portarna för Welcome house. Kortfattat är det ett samarbete där Socialtjänst, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och en rad andra aktörer erbjuder stöd för nyanlända under samma tak. Målsättningen är ett korta ned etableringstiden för nyanlända stockholmare. Stockholms stad har ambitionen att vara en

nyfiken mottagare, som undrar: Vem är du som kommit till oss? Vad har du för erfarenheter? På Welcome house är en av hörnstenarna att jobba holistiskt med målgruppen, bland annat genom metoden ”5 ways to wellbeing” och hälsoutbildare. Liksom Nyckelprojektet arbetar de också med tjänstedesign och deltagarfeedback. Digital teknik som VR-glasögon gör att de kunnat göra studiebesök på arbetsplatser i andra städer. Welcome house försöker också hantera målgruppens förväntningar på stödet, genom att vid varje steg vara tydliga med var en befinner sig i processen, och vad som kommer följa efter detta steg. Det första halvåret 2022 tog man på arbetsmarknadsdelen av Welcome house emot 266 personer. Av dessa har 113 avslutats till arbete. 

Att göra stödet till målgrupperna mer tillgängligt är något som Uppsala kommun arbetar intensivt med. På utbildnings- och jobbcenter finns ”Sfi för föräldralediga”. Dit kommer föräldrar (mestadels kvinnor) med sina barn under 2 år och lär sig svenska 3-4 dagar i veckan. Sfi-lärarna beskriver insatsen som mycket värdefull för eleverna. Trots att barnen gör sig hörda, kryper runt och behöver ammas fungerar upplägget bra för många mödrar. Vissa av dem lyckas under tiden ta betyg i flera kurser. När mammorna är i ett sammanhang med andra mammor är det också lätt att börja prata framtid och jobb. I samma hus finns också arbetsmarknadsförvaltningen, som kommer på besök och pratar om arbete och studier. På eftermiddagen kan mammorna gå till öppna förskolan i samma lokaler. På så sätt stärks de sociala banden och möjligheterna att prata svenska. När barnen är två år växlar mammorna till ordinarie sfi.

Möt tre föräldralediga kvinnor som lär sig svenska i Uppsala | SVT Nyheter


***