Undervisning ges åter på distans på grund av corona

Publicerad 19 mars 2020

Med anledning av de skärpta råden kring Covid-19 återgår Integrationscentrum till att tills vidare ge undervisning på distans.

Med anledning av de skärpta råden kring Covid-19 återgår Integrationscentrum till att tills vidare ge undervisning på distans. Detta gäller för följande kurser och aktiviteter på Integrationscentrum:

  • Samhällsorientering
  • Förälder i nytt land
  • Mitt arbetsliv (skjuts fram till december och ges på distans)  

Kurserna i digital kompetens, både nivå ett och nivå två, skjuts däremot upp tills vidare.

Observera att även undervisningen i kranskommunernas lokaler ges på distans tills annat meddelas.   

Informationskontoret på Integrationscentrum når du på telefon under telefontid. Ring eller mejla för att få hjälp/ service. Däremot kan du inte boka tid för personligt besök just nu på grund av de skärpta corona-råden.  

Kansliet på Integrationscentrum är också tills vidare stängt för besök men öppet på telefon och mejl. Kansliet når du på: 

Telefon: 031-367 91 50

E-post: samhallsorientering@socialresurs.goteborg.se

Följ oss gärna på Facebook och på denna sida för att hålla dig uppdaterad kring ändringar och anpassning av verksamheterna på Integrationscentrum. 

Länkar till information om coronaviruset Covid-19: 

Här hittar du mer information om hur Göteborgs Stad hanterar coronaviruset Covid-19.

Här hittar du information om covid-19 på olika språk från Folkhälsomyndigheten.