Information från Integrationscentrum om covid-19 på olika språk

Publicerad 31 mars 2020

Information från Integrationscentrum på arabiska, dari, somaliska och tigrinja om att undvika att träffas i större grupper och att inte besöka äldre släktingar och personer i riskgrupper.