Till innehåll
Foto: Wigglerpadrao, CC

Integrationscentrum

En bra start i Sverige - med lärande, möten och delaktighet

Välkommen både som nyanländ och etablerad för: individuell hjälp på informationskontor, introduktionsstöd för vägledning och praktisk hjälp, samt samhällsorientering i kurs om svenska samhället - allt på ditt språk! Dessutom har vi utbildningar och tematräffar i föräldrastöd och digital kompetens. Samt kontaktskapande program som Språkvän och Kvinnokompassen.

Aktuellt

Tematräffar i Hälsa och Medicin

Publicerad 26 augusti 2019
Välkommen till tre spännande tematräffar där Integrationscentrum tillsammans med Närhälsan och enheten för flyktingmedicin samtalar kring ämnen som barn och feber, funktionshinder i barnfamiljer, antibiotika, vaccinationer... Här får du möjlighet att få svar på dina frågor!

Forskare ska följa samhällsorienteringen för nyanlända

Publicerad 18 juni 2019
Vilken roll spelar samhällsorienteringen för nyanlända och integrationen? Forskare från Göteborgs Universitet ska i ett nytt forskningsprojekt som pågår i fyra år följa samhällsorienteringen för nyanlända och dess betydelse för integrationen.

Nyanlända får stöd och konkreta tips!

Publicerad 10 maj 2019
”Vi arbetar för att stärka föräldrarna i deras föräldraroll”, säger kursledaren Asha Adnan om föräldrastödskurserna på Integrationscentrum.
${loading}