Om Innovation och business center

Vi visar vägen för människor med idéer och drömmar. Vi hjälper dem att starta och utveckla företag och sin entreprenörsförmåga. Tillsammans med näringsliv, idéburen sektor och akademi ska Innovation & business center, IBC, fortlöpande utveckla och testa innovativa metoder för att öka människors möjlighet till egen försörjning och skapa hållbara och långsiktiga verktyg för ökad sysselsättning.

  • Verksamhetens tyngd ligger i att främja sysselsättning och entreprenörskap hos individer som av strukturella skäl har en svag position på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på utrikesfödda (i huvudsak utanför Europa), kvinnor och ungdomar 16-25 år.
  • Fokus är att stärka individerna utifrån deras egna behov och drivkrafter.

  • Innovation och business center ska erbjuda en plattform för test och kreativitet i samverkan med partners, både internt inom Göteborg Stads organisation och med externa aktörer.
  • Genom vårt arbete ska vi bidra till att stärka bilden av Biskopsgården och Göteborg som hållbar, innovativ stad.