Bilder från Idrottsplatsen daglig verksamhet

Idrottsplatsen är en daglig verksamhet för dig med intellektuella funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd. Hos oss står träning, idrott och friluftsliv i centrum.

Foto: Adam Henriksson
Träning. Hinderbana.
Foto: Richard Brandt
Volontärarbete. Här på Volvo Ocean Race.
Foto: Jonas Autio
Friluftsliv där vandring, fiske och matlagning över öppen eld står på agendan är en återkommande aktivitet.