Bilder från Idrottsplatsen daglig verksamhet


Idrottsplatsen är en daglig verksamhet för dig med intellektuella funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd. Hos oss står träning, idrott och friluftsliv i centrum.

Foto: Bert Engström
Fotbollsträning pågår.
Foto: Bert Engström
Friluftsliv är en del av vår verksamhet.
Foto: Bert Engström
Vi tränar både ute och inne.