Foto: Stadsbyggnadskontoret

Dialog

Som en del att ta fram en idéstudie för Kvilledalen har vi i projektgruppen träffat människor i workshopform. Under dessa workshops har vi pratat om hur platsen används i dag och vad det finns för intresse att göra området mer aktivt. Vi har samlat in idéer för områdets utveckling till att bli ett sammanhängande grönstråk med plats för möten och rekreation. Idéerna har fångats upp i den slutliga idéstudien.

Vad kan du hitta här?

Här finns arbetsmaterial från de workshops som har genomförts inom projektet. Arbetsmaterialet redovisar sammanställningar av vad deltagarna haft för tankar om Kvilledalen.

Staden har inte tagit ställning till huruvida de idéer och tankar som har samlats in går att genomföra.

Varför redovisar vi arbetsmaterial?

Websidan används för att återkoppla information till de som har deltagit i workshopar, och till andra som är intresserade av projektet. Vi redovisar arbetsmaterial för att underlätta för allmänheten att följa processen och förstå projektets utveckling från ax till limpa. Slutrapporten med bilagor redovisas nedan.