Aktuellt

Den 17 maj 2016 godkände byggnadsnämnden i Göteborg Idéstudie Kvilledalen.

Därmed är stadsbyggnadskontorets arbete avslutat och förverkligandet av ett grönt rekreationsområde (stråk) från älv till älv längs Kvillebäcken och Kvillen går nu till Park- och naturförvaltningen. Det sker bl.a. inom ramen för Göteborgs jubileumsprojekt "Blå och gröna stråk och oaser".

Idéstudien för Kvilledalen och tre underlagsrapporter hittar du längre ner på den här sidan.