Till innehåll

Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19
Foto: Stadsbyggnadskontoret

Idéstudie Kvilledalen

Idéstudie Kvilledalen

Arbetet med idéstudien är avslutat och rapporten är godkänd av byggnadsnämnden. Park- och naturnämnden har i uppdrag att arbeta vidare med ett grönt rekreationsstråk i Kvilledalen.

${loading}