Utbildningar

Hvitfeldtska har program med både bredd och spets. Vad passar dig?

Ekonomiprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Estet - Musikprogrammet

IB-programmet

Språkintroduktion

Individuellt alternativ

Hvitfeldtska har spetsutbildningar i matematik och musik. Här kan du läsa mer om våra spetsutbildningar.

För mer information om GY11, angående betygssättning, program och kurser inför nästa läsår gå in på Skolverket.se.