Spets och sektioner

Om du vill fördjupa dig i matematik, musik eller badminton är våra spetsprogram något för dig. Här pluggar du tillsammans med elever som har samma intresse som du själv och får möjlighet att utvecklas i snabbare takt inom ditt specialområde. För att söka riksrekryterande utbildning från kommuner utanför GR-regionen, kontakta studievägledaren på din nuvarande skola.

Se filmen om hur det är att gå på en spetsutbildning:


Filmen handlar om hur det är att söka spetsutbildning. Foto: Sveriges spetsutbildningar

Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets - en utbildning att räkna med

Tycker du matematik och problemlösning är roligt och upplever du att det ibland går långsamt fram på vanliga matematiklektioner? På Hvitfeldtska gymnasiets naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där du tillsammans med andra matematikintresserade kan läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga, och få en djupare inblick i matematiken. Verkar detta lockande så kanske vårt naturvetenskapliga program med matematikspets är något för dig.

Utbildningen är tuff och för att trivas bör du förutom goda grundkunskaper ha ett genuint intresse för matematik.

Alla elever på naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap läser, oavsett skola, Matematik 1, 2, 3 och 4. Matematik 5 är sedan en valfri kurs. På vårt naturvetenskapliga program med matematikspets är du klar med kurserna Matematik 1 – 4 efter årskurs 2. Under de två första åren läser du här även en specialiseringskurs i problemlösning, där du utvecklar ett matematiskt arbetssätt och får möjlighet att tillämpa och på samma gång fördjupa dina matematikkunskaper från olika områden. Det tredje året innehåller kursen Matematik 5 samt en specialiseringskurs med fördjupning i ämnet. Den som är intresserad kan läsa ytterligare specialiseringskurser och det ges även möjlighet att omsätta kunskaperna från dessa i högskolepoäng. Genom utbildningen kommer du framför allt få möjlighet att (1) utveckla ditt matematiska arbetssätt, ditt strukturerade/matematiska tänkande, och (2) arbeta med matematikens grundläggande principer och beståndsdelar och därigenom skapa förståelse för hur du närmar dig förståelse i matematik.

För att få tid till att läsa mer matematik på detta sätt kommer du att läsa matematik på en del av ditt individuella val. När du går ut gymnasiet kommer du att ha fördjupade kunskaper i matematik och samtidigt samma behörigheter som övriga elever från naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap. Specialiseringskurserna som ingår i spetsprogrammet ger dessutom meritpoäng vid ansökan till högskola/universitet. Men framför allt har du fått möjlighet att ägna mycket tid åt ett ämne som du tycker är roligt, tillsammans med andra intresserade.

Elever från Hvitfeldtska gymnasiets matematiksektion har vid flera tillfällen nått framskjutna placeringar vid olika matematiktävlingar för gymnasiet. Vi har även haft elever som har deltagit i matematikolympiaden. Kanske du skulle tycka att det vore roligt att få testa dina kunskaper i någon av de tävlingar som finns? Oavsett om du tävlar eller inte, har du stor nytta av goda matematikkunskaper om du efter gymnasiet vill läsa vidare inom naturvetenskaplig eller teknisk sektor.

Antagning sker på betyg från årskurs 9 och genom ett intagningsprov i matematik.

”Att resultatet är vackert är det första testet på att man räknat rätt, det finns ingen plats i världen för ful matematik" - G.H. Hardy (1877-1947), Engelsk matematiker

Kontakt:
Henrik Petersson, lektor matematik
henrik.petersson@educ.goteborg.se

Spetsutbildning musik

Hvitfeldtska erbjuder riksrekryterande spetsutbildning i musik i samarbete med Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. En utbildning för dig som redan har målet att fortsätta studera musik efter gymnasiet och ha musiken som yrke i framtiden, vid en skola som ända sedan 1971 har en av de främsta musikutbildningarna i Sverige på gymnasienivå.

Målet för utbildningen är att den ska leda direkt vidare till studier på musikhögskola i Sverige eller utomlands. På spetsutbildningen inriktas programfördjupningen på musikkurser och du behöver vara på en hög nivå som sångare eller instrumentalist redan när du söker eftersom du ska läsa kursen i instrument eller sång på nivå 2 från början. Du får undervisning av pedagoger som också är erfarna musiker och i många fall även har undervisat på musikhögskolor.

Även om programfördjupningen ägnas helt åt musik ger spetsutbildningen ändå allmän behörighet till högskolestudier, tack vare att alla de gymnasiegemensamma ämnena från Estetiska programmet finns med. Vill du ändå läsa mer matematik eller språk kan det göras inom Individuellt val.

Kurserna i programfördjupningen är delvis valbara, men alla på spetsutbildningen läser Ensemble 2 och ytterligare en instrumentkurs utöver nivå 2 på huvudinstrumentet. Antingen nivå 3 eller en kurs på ett annat instrument. De övriga kurserna väljs utifrån musikalisk profil för att kunna läsa spetsutbildning i olika genrer och stilar.

Kontakt:
​Camilla Liljeroth, rektor Musikprogrammet

camilla.liljeroth@educ.goteborg.se

Nationell idrottsutbildning, NIU Badminton

Hvitfeldtska är Göteborgs äldsta gymnasium med cirka 2000 elever och med ett brett programutbud och ett stort och varierat urval av valbara kurser. Badmintongymnasiet är väletablerat på Hvitfeldtska, vilket gör att det skapar goda möjligheter att kombinera studier och en elitsatsning på badminton

Vi har som vision och mål att skapa en tränings- och skolmiljö, där eleverna kan utvecklas till internationella landslagsspelare samtidigt som det finns goda möjligheter att uppnå bra studieresultat. Vi vill också erbjuda en verksamhet, som ger förutsättningar för att eleverna ska ha en bred kunskap inom badminton, så att man kan och vill verka som tränare och ledare inom badminton efter gymnasietiden. Huvudmålen är att eleven ska få bästa tänkbara miljö avseende träning, studier och livet omkring.

Träningen är förlagd till Fjäderborgen, en av Sveriges bästa badmintonhallar, som ligger endast fem minuters promenad från skolan.

På Hvitfeldtska finns det möjlighet att välja Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet - musik, Naturvetenskapsprogrammet, Handels- och Administrationsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi har totalt 21 elevplatser. Urvalet sker utifrån badmintonmeriter och det vanliga intagningsförfarandet till gymnasieskolan.

Det är bara skolor som har blivit godkända för att bedriva nationell idrottsutbildning, som får anordna ämnet specialidrott. Du som elev använder 200 p individuellt val för detta samt 200 p från fördjupningskurserna på ditt program. Du kan därutöver välja ytterligare 300 p Specialidrott.

Ansökan:
För att komma in på Badmintongymnasiet måste du först ansöka till, - och bli rekommenderad av – Badmintonförbundet.
Därutöver vanlig ansökan till gymnasieskolans program, där urval sker på betyg.

För ytterligare information:
Badmintonansvarig Johanna Karlsson, e-post: johanna.2.karlsson@educ.goteborg.se
Ansvarig rektor Jenny Öhman, e-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se


Spetsutbildningar i Sverige

Broschyr med poängplan