Bilden föreställer elever som studerar i labbrummet. Foto: Niklas Olausson

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet har både bredd och spets och Hvitfeldtska gymnasiet ger en intressant och stimulerande utbildning som förbereder mycket väl för universitetsstudier.Vi erbjuder båda de nationella inriktningarna; Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle, men inriktning behöver inte väljas förrän i februari i åk 1. Därutöver kan du välja individuella kurser och fördjupning efter intresse, för att skapa en utbildning som passar dig.

Naturvetenskap

Du som går naturvetenskapligt program har möjlighet att läsa programfördjupningar i bland annat idrott, programmering, biologi, kemi och fysik. Vi samverkar med Chalmers och Göteborgs universitet, som erbjuder våra elever att göra studiebesök, lyssna på spännande föreläsningar eller göra avancerade laborationer.

Våra lärare är genomgående välutbildade och behöriga och på skolan finns ett antal lektorer i ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och franska. Flera av våra elever placerar sig väl i tävlingar som olympiader i matematik, fysik, kemi, biologi och lingvistik och har på sommaren fått representera Sverige internationellt.

Du kan förutom det vanliga naturvetenskapliga programmet också söka naturvetenskapligt program med nationell spetsutbildning i matematik, där du läser matematik mer intensivt, och i åk 3 ges spetseleverna möjlighet att tentera av upp till 15 högskolepoäng på Chalmers och/eller Göteborgs universitet. Vill du söka till matematikspetsutbildningen är det ett intagningsprov som görs på Hvitfeldtska i mars eller maj, och om du söker till vår spetsutbildning i Indra får du via e-post en kallelse. Provets resultat tillsammans med ditt grundskolebetyg ligger till grund för placering inför antagning. Läs under rubriken Matematikspets för mer information.

Det finns också möjlighet att läsa extra mycket franska och tyska, och det väljer man under det första året här. Vi erbjuder studier ända upp till steg 7 och en till två resor under studietiden. En fin möjlighet för dig som gillar naturvetenskap men också är duktig i språk. I åk3 finns möjlighet att läsa upp till 15 högskolepoäng i språket och att ta ett språkprov - DELF/DALF i franska respektive KMK-Diplom i tyska, motsvarande B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk, som ger tillträde till studier vid fransk- respektive tyskspråkiga universitet. Läs under rubrikerna fransk respektive tysk sektion för mer information.Vi ger alla elever på naturvetenskapliga programmet en möjlighet att läsa kurser för att få maximal meritpoäng, det vill säga 2,5p.

Tabell över valbara kurser 2019

Under VT i åk 1 kommer du att välja inriktning och om du vill läsa extra mycket språk. Språksektionerna är för dig som, förutom att läsa naturvetenskapsprogrammet, vill uppnå funktionell tvåspråkighet i franska eller tyska. Målet är att du ska uppnå nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk. Undervisningen leds av lärare som har franska respektive tyska som modersmål. En svensk lärare har en del av grammatikundervisningen. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska respektive tyska.

Matematikspets

Matematikspets är för dig som har intresse och fallenhet för matematik. Förutom specialiseringskurser i matematik läser du de kurser som ingår i naturvetenskapsprogrammets kärna och karaktär, du får samma behörighet som övriga elever som läser naturvetenskapligt program med inriktningen naturvetenskap. Problemlösning och kreativt tänkande går som en röd tråd genom hela matematikutbildningen. Målet är att stimulera ett matematikintresse och att ge dig matematiska verktyg för fortsatta studier.

I årskurs 1 och 2 läser du, utöver de vanliga matematikkurserna, en specialiseringskurs i problemlösning. I årskurs 3 ingår Matematik 5 samt ytterligare specialiseringskurser inriktade mot högskolematematik. Specialiseringskurserna ger meritpoäng. Du erbjuds även möjlighet att omsätta kunskaperna från dessa specialiseringskurser i årskurs 3 i 7,5–15 högskolepoäng på Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers/Göteborgs universitet.

Kontakt:
Henrik Petersson, lektor matematik
Henrik.petersson@educ.goteborg.se

Franska sektionen

På Hvitfeldtska gymnasiets franska sektion kommer du att lära dig prata franska lika bra som engelska samtidigt som du läser det vanliga naturvetenskapliga programmet. Du läser alltså inte ämnena på franska utan du läser mer franska När du går ut gymnasiet kommer du att kunna läsa romaner skrivna på franska, följa med i franska nyhetsprogram samt kunna konversera på franska. På franska sektionen läser du franska upp till steg 7. Du kommer att ha en svensk fransklärare för grammatiken och en lärare med franska som modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska.
Franska sektionen gör två resor till Frankrike. Första året går resan till Strasbourg i nordöstra Frankrike. Där bor du under en dryg vecka veckor i en fransk familj. I årskurs två eller tre kommer du att göra en resa till Paris. Klassen bor på vandrarhem och gör delar av en kurs i Paris.
I trean kommer du att kunna läsa 15 högskolepoäng i franska samt erbjudas möjlighet att avlägga ett franskt språktest, DELF eller DALF, motsvarande nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk. Diplomet .ger dig behörighet till att studera i Frankrike.

Undervisning: Lektionerna i franska består av mycket självständigt och individuellt arbete. Vi arbetar mycket både muntligt och skriftligt.

Vi tycker att det är viktigt att inte enbart fokusera på grammatik utan också mycket på kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Därför är sektionsundervisningen uppdelad i två delar, en diskussionsdel där vi tar upp olika teman ur ämnesområden som samhällskunskap, geografi, historia och religion och en mer praktisk del med bl.a. grammatik, realia och skriftlig kommunikation. På detta sätt varvar man det grammatiska och praktiska kunnandet med språklig ledighet och moderna fraser.

Undervisningssättet är motsatsen till traditionellt, vi använder oss bl.a. av rollspel, teater och sång för att finslipa uttal och öka den kommunikativa förmågan. I årskurs 3 har Franska sektionen en lektion i veckan i Göteborgs universitets lokaler på Humanisten. Franska ”steg 7” som man kan läsa i årskurs 3 motsvarar en del av A-kursen i franska på universitetet.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i franska från grundskolan. Du ska ha läst franska i 3 år på grundskolan.

Tyska sektionen

På tyska sektionen läser du naturvetenskapsprogrammet med tysk fördjupning. Målet är att du skall kunna använda tyska i vardagssammanhang och vid studier och arbete i tysktalande länder. Du läser samma naturvetenskapsprogram som övriga naturvetare men fler kurser i tyska. Du läser alltså inte ämnena på tyska utan du läser mer tyska. Över 100 miljoner människor i Europa har tyska som modersmål.

På tyska sektionen läser du tyska upp till steg 7. Du kommer att ha en svensk tysklärare för grammatiken och en lärare med tyska som modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på tyska.
Tyska sektionen gör två resor till Tyskland. Första resan går till Bad Segeberg där du bor i en tysk familj och gör ett projektarbete tillsammans med en tysk klass. Den andra resan går i tvåan eller trean till södra Tyskland. I trean finns möjlighet att läsa 15 högskolepoäng i tyska och att ta ett KMK-Diplom, motsvarande B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk, som ger tillträde till studier vid tyska universitet.

Undervisning: Lektionerna i tyska består av mycket självständigt och individuellt arbete. Vi arbetar mycket både med den muntliga och skriftliga delen av tyskan.

Vi tycker att det är viktigt att inte enbart fokusera på grammatik utan också mycket på kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Därför är sektionsundervisningen uppdelad i två delar, en diskussionsdel där vi tar upp olika teman ur ämnesområden som samhällskunskap, geografi, historia och religion och en mer praktisk del med bl.a. grammatik, realia och skriftlig kommunikation. På detta sätt varvar man det grammatiska och praktiska kunnandet med språklig ledighet och moderna fraser.

Undervisningssättet är motsatsen till traditionellt, vi använder oss bl.a. av smartboard i grammatikundervisningen, läser böcker, för öppna diskussioner och debatter med såväl elever som lärare och i årskurs 3 skriver vi bl.a. CV:n, ansökningar samt förfrågningar och offerter på tyska.
I årskurs 3 har Tyska sektionen en lektion i veckan i Göteborgs universitets lokaler på Humanisten. Tyska ”steg 7” som man kan läsa i årskurs 3 motsvarar halva A-kursen i tyska på universitetet.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i tyska från grundskolan. Du ska ha läst tyska i 3 år på grundskolan.

Se även www.tyskasektionen.se

Simon Hoeflich, ansvarig för tyska sektionen
simon.hoeflich@educ.goteborg.se
Tel. 0725-33 90 65

Undervisningen

Hvitfeldtska gymnasiet har erfarna lärare med djupa ämneskunskaper. Undervisningen är till stor del traditionell och förbereder väl för högskolestudier. I hela skolan finns trådlöst nätverk och vi använder datorn som ett naturligt verktyg i undervisningen.

Vill du veta mer? Kontakta:

Maria Nicolai, rektor
maria.nicolai@educ.goteborg.se
Tel 031-3670607, 073-022 75 17

SYV
Tel 031-367 30 45, 073-069 95 45