Badmintongymnasiet, NIU

Hvitfeldtska gymnasiet har en nationell idrottsutbildning (NIU) för dig som vill kombinera gymnasiestudier med elitsatsning i badminton.

Badmintongymnasiet är väletablerat på Hvitfeldtska, vilket gör att det skapar goda möjligheter att kombinera studier och en elitsatsning på badminton. Vi har som vision och mål att skapa en tränings- och skolmiljö, där eleverna kan utvecklas till internationella landslagsspelare samtidigt som det finns goda möjligheter att uppnå bra studieresultat.

Vi vill ge eleverna förutsättningar för att få en bred kunskap inom badminton, för att kunna och vilja vara tränare och ledare inom badminton efter gymnasietiden. Huvudmålen är att eleven ska få bästa tänkbara miljö avseende träning, studier och livet omkring. Träningen är förlagd till Fjäderborgen, en av Sveriges bästa badmintonhallar, som ligger endast fem minuters promenad från skolan. Vi har totalt 21 elevplatser. Urvalet sker utifrån badmintonmeriter och det vanliga intagningsförfarandet till gymnasieskolan.

Det är bara skolor som har blivit godkända för att bedriva nationell idrottsutbildning, som får anordna ämnet specialidrott. Du som elev använder 200p individuellt val för detta samt 200 p från fördjupningskurserna på ditt program. Med andra ord läser du 400p i följande kurser, idrottsspecialisering 1,2,3 samt träning och tävlingslära 1.

Ansökan

För att komma in på Badmintongymnasiet måste du först ansöka till, och bli rekommenderad av, Badmintonförbundet. Därutöver vanlig ansökan till gymnasieskolans program, där urval sker på betyg. Här på Badminton Swedens hemsida kan du läsa mer om idrottsutbildningen och hur du ansöker.

För ytterligare information

Badmintonansvarig: Johanna Karlsson
e-post: johanna.2.karlsson@educ.goteborg.se

Ansvarig rektor: Jenny Öhman
e-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se