IMA - Individuellt alternativ

Har du behov av en lägre studietakt? Då kan det här vara något för dig! På Individuellt alternativ kan du läsa gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du läser upp betyg från grundskolan.

Möjligheterna till individuella lösningar är stor!

Lugn och trygg miljö

Du får god tid på dig att i en lugn och trygg miljö inhämta de kunskaper du behöver utan onödig stress. Studierna bedrivs i mindre grupper (max 16 elever) och i en långsam studietakt. Det finns tillgång till ämneslärare, specialpedagog och egna hemklassrum.

Repetera kunskaper – komplettera betyg

Du får möjlighet att repetera dina kunskaper och komplettera dina betyg från grundskolan i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

Gymnasiegemensamma ämnen

Undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen ger dig möjlighet att läsa kurser som är gemensamma med kurser i de nationella programmen. Det gäller gymnasiekurserna i svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, bild och idrott.
Klarar du alla dessa kurser samt dina karaktärskurser får du med dig cirka 1000 poäng, vilket motsvarar ungefär ett halvt nationellt program.

Karaktärsämnen

När du väljer en av våra programinriktningar får du läsa kurser som är karaktäristiska för just den inriktningen. Du väljer inriktning efter ditt eget intresse.

Struktur och anpassningar

Studiemiljön och undervisningen är anpassad och strukturerad för att möta elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen varvas med studiebesök, temastudier och gemensamma utflykter. Hvitfeldtska gymnasiets kulturevenemang och idrottsdagar ingår också naturligt i vår verksamhet.

Praktik

Som en förberedelse för ditt framtida yrkesliv ingår det en två-veckors praktikperiod under varje läsår. Det är också möjligt att göra längre praktikperioder.

Planerad fortsättning efter utbildningen

Under tredje läsåret läggs stor vikt vid studie- och yrkesvägledande moment i undervisningen. Målsättningen är att du har en planerad fortsättning efter utbildningens slut.
Vid behov förmedlar vi kontakt med Arbetsförmedlingens resurspersoner för fortsatt verksamhet. Du kan också välja att läsa vidare på en folkhögskola eller annan liknande vuxenutbildning.

Studiebesök vårterminen 2021

Vi erbjuder tider för studiebesök i vecka 9 och 16.
OBS! Information om vårt program ges och bokningar till studiebesök görs:
Torsdagen den 25/2 kl.15.00-16.00.
Torsdagen den 15/4 kl.15.00-16.00. Plats: Södra byggnaden,
Viktor Rydbergsgatan 9, sal 108 en halvtrappa ned.

Kontaktuppgifter

Är du intresserad och vill veta mer om vår verksamhet kan du nå oss på telefon
031-367 06 47 alt. Kirsti Bremer Björklund 072-210 48 34 och Lena Vinterskog 072-210 48 40.

Det går också bra att maila oss:

kirsti.bjorklund@educ.goteborg.se

lena.vinterskog@educ.goteborg.se

Besöksadress:
Hvitfeldtska gymnasiet, Södra byggnaden, 1 trappa ned
Viktor Rydbergsgatan 9
411 33 Göteborg

Programbeskrivning för utskrift

Du har möjlighet att välja karaktärsämnen utifrån följande inriktningar: