Bilden föreställer elever i södra biblioteket. Foto: Carl Pontus Hjorthén

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktning på studier i främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Programmets syfte

Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en bred teoretisk utbildning som ger dig behörighet till högskolestudier efter gymnasiet. Samtidigt erbjuder vi möjligheter till praktiska kunskaper i olika former av företagande inom handel och näringsliv.

Programmets innehåll

På Hvitfeldtskas ekonomiprogram finns två inriktningar, ekonomi och juridik samt ett bredspår där du får läsa både ekonomi och juridik.
År ett är gemensamt för alla elever. Nya kurser från grundskolan är företagsekonomi 1 och privatjuridik. Alla elever läser ett modernt språk, oftast fortsätter de med samma språk de lästa på grundskolan men vi kan även erbjuda andra språk som till exempel japanska och italienska. Under våren i årskurs ett väljer eleverna inriktning inför årskurs två och tre.

Inriktning Ekonomi

Här läser du marknadsföring, redovisning och driver UF-företag. Gymnasiearbetet görs inom marknadsföring, redovisning eller entreprenörskap.
I årskurs två ligger fokus på marknadsföring där du bland annat får lära dig om strategisk marknadsföring, hur man bygger ett starkt varumärke och hur företagen arbetar med digital marknadsföring.
I årskurs tre läser du redovisning där du får lära dig att dokumentera och sammanställa företagens ekonomiska situation och lära dig om bokslutsanalys, årsredovisningens innehåll och funktion, revisionens och revisorns roll, beskattning i företag samt lagar och regler som styr redovisningen. Ovanstående kurser har du sedan nytta av när du driver UF-företag och skriver ditt gymnasiearbete ditt sista år på programmet.

Inriktning Bredd Ekonomi/Juridik

Här får du en bred utbildning och får prova på både ekonomi och juridik. I årskurs två läser alla affärsjuridik och företagsekonomi 2. Under det tredje året läser alla elever rätten och samhället, entreprenörskap och företagande och får driva UF-företag. Eleverna får det sista året välja mellan matematik 3b och filosofi/psykolog2. Utifrån det valet står det sedan ekonomi eller juridik på examensbeviset.

Inriktning Juridik

Inriktningen ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Även elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder utvecklas.

Juridik ger dig fördjupade kunskaper om rättssystemets uppbyggnad och om den juridiska arbetsmetoden. Under arbetet med kurserna varieras föreläsningar med studiebesök och rollspel inom olika ämnesområden.

I inriktningen ingår kurserna affärsjuridik, rätten och samhället, Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering, psykologi 2 och filosofi.

UF - Ung Företagsamhet

Utbildningen organiseras ofta i projektform t.ex. Ung Företagsamhet, där du får träna dig att arbeta självständigt samtidigt som du tränar din samarbetsförmåga och utvecklar din personliga ledarstil. Läs mer om aktuella händelser inom Ung Företagsamhet på Hvitfeldtska.

Språk

Du kan läsa följande språk på Hvitfeldtska:
Franska, Italienska, Japanska, Spanska, Tyska och Modersmål.
Inom språken samverkar vi med Schillerska, Polhem och Burgården.
Du kan i år 2 söka till franska eller tyska sektionen.

Gymnasiearbete

Du ska under år 3 genomföra ett större, självständigt Gymnasiearbete, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper inom ett kunskapsområde inom programmet.

Individuella valet, 200 p

Det individuella valet disponeras av eleven fördelat på två år.
Man kan läsa språk eller välja på en mängd kurser ur vår kurskatalog.

Kontakt

Rektor
Jan Andersson
jan.andersson@educ.goteborg.se

Studie och yrkesvägledare
Jennie Brink Mattsson
jennie.brink@educ.goteborg.se