Foto: Carl Pontus Hjorthén

Ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktning på studier i främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.


Nellie Kullenberg, EK17AB med blommor och diplom, Kenneth Odéus och Ulla Nilsson från Göteborgs Köpmannaförbund.

Sten-Olof Palm stipendiet

Nellie Kullenberg har tilldelats Göteborgs Köpmannaförbunds Londonstipendium på 100 000 kronor som finansierar 6 månaders internship på Svenska Handelskammaren i London. Stipendiet tilldelas varje år en elev i avgångsklassen på Ekonomprogrammets profil affär som har ett genuint intresse för handel och är initiativrik och serviceinriktad. Stort grattis till Nellie.

Programmets innehåll

På Hvitfeldtska finns två valmöjligheter inom Ekonomiprogrammet: Ekonomi eller Juridik. Kurserna på programmet är gemensamma för de två första åren.
Inriktningarna Ekonomi eller Juridik väljer du inför åk 3.
Detta gäller också Affär som är en utgång i åk 3 på inriktning ekonomi.


Ekonomiprogrammet år 1

Du läser som obligatoriska kurser Svenska1, Engelska 5, Företagsekonomi 1, Historia 1b, Matematik 1b, privatjuridik, Samhällskunskap 1b och ett modernt språk.
Idrott och hälsa 1 läses alla tre åren.

Ekonomiprogrammet år 2

Du läser som obligatoriska kurser Svenska 2, Engelska 6, Entreprenörskap och företagande (UF) Företagsekonomi 2, Matematik 2b, Samhällskunskap 2b, idrott och hälsa och individuellt val.

Ekonomiprogrammet år 3

Du läser som obligatoriska kurser: Gymnasiearbete, Idrott och hälsa, Psykologi, Religion, Svenska 3 och individuellt val.
Dessutom väljer du någon av följande utgångar eller inriktning.

Inriktning Ekonomi – Här kan du välja

  • Utgång Affär läser: Företagsekonomi – specialisering, Ledarskap och organisation marknadsföring, Matematik 3b. Det ingår 7 veckor APL- förlagd utbildningen. (Läs mer nedan)
  • Utgång Marknadsföring läser: Företagsekonomi – specialisering, Ledarskap och organisation, marknadsföring, Matematik 3b (Läs mer nedan)
  • Utgång Företagande läser: Företagsekonomi – specialisering, Ledarskap och organisation, marknadsföring, Matematik 3b. Eleverna driver tillsammans ett övningsföretag ÖF (Läs mer nedan)
  • Utgång Redovisning läser: Affärsjuridik, Företagsekonomi – specialisering, Matematik 3b, Redovisning 2.


Inriktning Juridik
Inriktning juridik läser: Affärsjuridik, Filosofi 1, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Psykologi 2, Rätten och samhället


Inriktning ekonomi

Inriktningen Ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva företag

Inriktning ekonomi - Affär

Hvitfeldtskas inriktning Affär är en lokal profil inom Ekonomiprogrammet.
Profil Affär vänder sig till dig som vill ha en bred teoretisk grundutbildning som ger dig behörighet till högskolestudier efter gymnasiet, samtidigt som du får praktiska kunskaper för företagande i olika former och arbete inom handel och näringsliv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I programmet ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig en chans att få kontakter med olika företag och möjlighet att praktisera de kunskaper du får i skolan.
Det finns viss möjlighet att du kan få din APL förlagd till något annat europeiskt land. Hvitfeldtska gymnasiet deltar i ett EU-projekt med internationell APL. De länder som på senare år varit aktuella för samverkan är England, Spanien, Tyskland, Frankrike och Malta.
Ansvarig lärare: Anne-Louise Wensberg
anne-louise.wensberg@educ.goteborg.se


Inriktning ekonomi - marknadsföring

Du får kunskaper i marknadsföring och reklam samt får göra företagsekonomiska bedömningar av resultat.
Ansvarig lärare: Olle Munkberg
olle.munkberg@educ.goteborg.se

Inriktning ekonomi - övningsföretag

Kurserna i denna profil genomför deltagarna genom att tillsammans driva ett övningsföretag. Du får cirkulera mellan avdelningarna inköp, försäljning, personal, ekonomi och projekt. Dessutom ingår ett deltagande i en ÖF- konferens inom EU.
Ansvarig lärare: Nina Zandoff Lindqvist
nina.zandoff.lindqvist@educ.goteborg.se

Inriktning ekonomi – redovisning

Du kommer att få sådana kunskaper att du kan börja arbeta inom ett företags ekonomiavdelning. Du tycker om att jobba med siffror och har tålamod att lösa större arbetsuppgifter. Inriktningen ger dig en god grund för högskolestudier inom det ekonomiska området.
Ansvarig lärare: Johan Bengtsson
johan.bengtsson@educ.goteborg.se

Inriktning Juridik

Inriktningen Juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla eleverna förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
Ansvarig lärare: Linda Dahlman
linda-dahlman@educ.goteborg.se

UF - Ung Företagsamhet

Utbildningen organiseras ofta i projektform tex Ung Företagsamhet, där du får träna dig att arbeta självständigt samtidigt som du tränar din samarbetsförmåga och utvecklar din personliga ledarstil.
Läs mer om aktuella händelser inom Ung Företagsamhet på Hvitfeldtska.

Språk

Du kan läsa följande språk på Hvitfeldtska:
Franska, Italienska, Japanska, Kinesiska, Spanska, Tyska och Modersmål.
Inom språken samverkar vi med Schillerska, Polhem och Burgården.
Du kan i år 2 söka till franska eller tyska sektionen.

Gymnasiearbete

Du skall under år 3 genomföra ett större, självständigt Gymnasiearbete, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper inom ett kunskapsområde inom programmet.

Individuella valet, 200 p

Det individuella valet disponeras av eleven fördelat på två år.
Man kan läsa språk eller kurser ur vår kurskatalog.
För ytterligare upplysningar kontakta:

Studie och yrkesvägledare
SYV Åsa Andreasson
asa.andreasson@educ.goteborg.se

Rektor
Jan Andersson
jan.andersson@educ.goteborg.se