Intervju med Samhällsvetare


Andreas Tallian S3IK och Agnes Svensson S3AB i ett samtal om att vara en stolt Hvitfeldtare på Samhällsvetenskapsprogrammet!

VARFÖR HAR DU VALT SAMHÄLLSPROGRAMMET?

Andreas:  - Den största anledningen är att jag vill utveckla mig inom det samhällsområdet. Inte låsa sig till en specifik inriktning. Fler möjligheter.
Agnes:  - Jag vill förstå världen och tycker att kurserna är intressanta och det finns så mycket möjligheter inom programmet.

BÄSTA MED SAMHÄLLSPROGRAMMET OCH DEN INRIKTNING DU VALT?
Andreas : - Jag har valt beteende och det bästa med den inriktningen är att de kurserna som man väljer specifikt handlar om förståelse för människan i olika sammanhang och det finns många framtida yrken där man jobbar med människor.
Agnes:  -Internationell inriktning är bred och har en bra fokusering på världen och det bästa med inriktningen är att man kan fokusera sig på konflikter i världen och får större förståelse för till exempel EU.

VARFÖR VALDE DU HVITFELDTSKA?
Andreas:  - Jag sökte Hvitfeldtska för den omtalade utbildningskvalitén och skolandan som finns. Till exempel att lärarna är äldre här men jag ser det som något positivt eftersom dom har erfarenheten och är inarbetade.
Agnes:  - Skolan har en viss trygghet för att det finns bra lärare och det känns stabilt. Hvitfeldtska är en stor skola men det känns som en nära intim anda, för alla är Hvitfeldtare och man känner att alla är en del av helheten. Alla platsar.

Tips från Agnes:
-Det finns mycket pengar i skolan i form av stipendier som man kan söka både under och efter gymnasietiden. Det är ganska lockande!

Tips från Andreas:
-Ha en plan! Det är viktigt att du har en plan för dina studier på Hvitfeldtska. Då lyckas du!