Utbildningar

Hvitfeldtska har program med både bredd och spets. Vad passar dig?

Ekonomiprogrammet

Försäljnings- och Serviceprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Estetiska programmet - Musik

International Baccalaureate

IMS - Språkintroduktion

IMA – Individuellt Alternativ

Hvitfeldtska har spetsutbildningar i matematik och musik. Här kan du läsa mer om våra spetsutbildningar.

På skolan finns det möjlighet att läsa fördjupad franska och tyska på våra språksektioner. Läs mer om skolans Språksektioner.

Hvitfeldtska har även NIU Badminton. Läs mer om hur det går att kombinera din skolgång med en satsning på badminton, NIU Badminton.

För mer information om GY11, angående betygssättning, program och kurser inför nästa läsår gå in på Skolverket.se.