Drogpolicy

Hvitfeldtska är numera Sveriges enda certifierade gymnasieskola angående arbete mot droger. Läs om detta i följande information.