Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Hvitfeldtska gymnasiet känner sig alla elever trygga och har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi bemöter varandra med vänlighet och respekt. Se hela Likabehandlingsplanen på länken nedan.