Studie- och yrkesvägledare SYV

På Hvitfeldtska gymnasiet arbetar tre studie- och yrkesvägledare. Vi är knutna till en egen enhet, Vägledningscentrum, vilket innebär att du får oberoende vägledning i din framtidsplanering och valsituation. Här kan du bland annat få information om, och diskutera, vilka möjligheter och konsekvenser olika val kan medföra. Vi ger dig hjälp att planera för dina studier under och efter gymnasietiden. När du behöver vägledning är det bra om du beställer tid för samtal. Tänk på att vi har många samtal före ansökningstidernas utgång, så boka i god tid. Viktiga händelser som berör skolans elever annonserar vi om i veckobladet.

Maria Einarsson
Tel: 031-367 30 75 / 070-578 80 97
Samhällsvetenskapsprogrammet
IMS (Språkintroduktion)
International Baccalaureate
maria.einarsson@educ.goteborg.se
Besök: N104

Hanna Dahlbäck Linnér
Tel: 031-367 30 69 / 073-069 95 69
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet - musik
IMA (Individuellt alternativ)
hanna.linner@educ.goteborg.se
Besök: N103

Eva Andreason
Tel: 031-367 30 45 / 073-069 95 45
Naturvetenskapsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
eva.andreason@educ.goteborg.se
Besök: rummet intill N 101

Utöver den vägledning som finns tillgänglig på skolan är du även välkommen att besöka Vägledningscentrums Drop in på Skånegatan 20, entréplan. Drop in har öppet tisdag 13-18 och onsdag-torsdag kl. 13-16.30, ingen tidsbeställning.