Lämna synpunkter

Vad tycker du om skolan? Har du synpunkter, klagomål, tips eller beröm?

Har du som elev eller förälder synpunkter, klagomål, tips eller beröm rörande vår skola, kan du genom ett formulär på ett enkelt sätt framföra dem.

Gå till sidan Synpunkt till utbildningsförvaltningen på Göteborgs Stads webbplats. Välj Hvitfeldtska gymnasiet i rullmenyn under Enhet och lämna dina synpunkter.

Dina åsikter är viktiga för oss.