Elevhälsa

Vi har dagligen öppen mottagning och arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande. I elevhälsoteamet ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger samt skolledare. Tillsammans jobbar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever skall må bra, trivas, känna sig trygga och nå så goda studieresultat som möjligt. Vårt motto är: hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskor

Vi erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal.
Hälsosamtalets syfte är:

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa
  • att stärka elevens självkänsla
  • att stimulera eleven till att göra egna medvetna val
  • att verka för sunda levnadsvanor
  • att via ett hälsopedagogiskt förhållningssätt tillsammans med eleven
  • se risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan

Vi arbetar under sträng sekretess.

Skolsköterska        
Lollo Vleeshouwers      031-367 06 51
NA, IA       070-785 44 83
lollo.vleeshouwers@educ.goteborg.se
         
Skolsköterska        
Tove Karlsson       031-367 06 50
IB, SA       070-785 44 82
tove.karlsson@educ.goteborg.se        
         
Skolsköterska      
Jessica Erlingsson   076-101 29 03
EK, ES        031-367 06 52
jessica.erlingsson@educ.goteborg.se
         
Skolsköterska      
Helene Karatas     070-780 03 46
HA, Sprint        031-367 06 57
Drop-in tis och tors: 13.00-14.00. Ons: 10.30-11.30.
helene.karatas@educ.goteborg.se

 


Skolläkare   
Dag Ström  
Bokas via skolsköterska           

 

Kuratorer

Kuratorerna ingår i Elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå goda studieresultat.

Eleverna kan komma på samtal vid skolrelaterade eller personliga problem och när de behöver någon att prata med.
Hos kuratorn finns ansökningsblanketter och information om extra tillägg, inackorderingstillägg, studiemedel samt vissa stipendier.


Kurator      
Anna Källmarker       076-101 29 04
SA, HA, Sprint        031-367 06 56
anna.kallmarker@educ.goteborg.se        

Kurator
Lina Groth Fyhr  072-538 18 90
IB, EK, IA
lina.groth.fyhr@educ.goteborg.se
     
Kurator      
Ann-Cathrine Sylvén       076-101 29 02
NA, ES         031-367 06 55
ann-cathrine.sylven@educ.goteborg.se     
                            

Skolpsykolog             
Kontakt sker via Elevhälsoteamet.

       

Specialpedagoger       

Irma Johansson
HA, SA
Mobil: 072-229 62 43
Irma.m.johansson@educ.goteborg.se
 

Gunilla Åkerström
EK, NA
Mobil: 070-627 49 92
gunilla.akerstrom@educ.goteborg.se   


Marie Hamlin
ES, IB
Mobil: 073-666 04 82
marie.hamlin@educ.goteborg.se