Elevhälsa

Vi har dagligen öppen mottagning och arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande. I elevhälsoteamet ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolledare. Tillsammans jobbar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever skall må bra, trivas, känna sig trygga och nå så goda studieresultat som möjligt. Vårt motto är: hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskor

Vi erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal.
Hälsosamtalets syfte är:

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa
  • att stärka elevens självkänsla
  • att stimulera eleven till att göra egna medvetna val
  • att verka för sunda levnadsvanor
  • att via ett hälsopedagogiskt förhållningssätt tillsammans med eleven
  • se risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan

Vi arbetar under sträng sekretess.

Skolsköterska
Lollo Vleeshouwers 031-367 06 51, 070-785 44 83
NA, IA
lollo.vleeshouwers@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Tove Karlsson 031-367 06 50, 070-785 44 82
IB, SA
tove.karlsson@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Merja-Leena Smedberg 076-101 29 03
EK, ES
merja-leena.smedberg@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Maja Dautbegovic 031-367 06 57, 070-780 03 46
HA, IMS (Språkintroduktion)
maja.dautbegovic@educ.goteborg.se

Skolläkare
Dag Ström
Bokas via skolsköterska

Kuratorer

Kuratorerna ingår i Elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå goda studieresultat.

Eleverna kan komma på samtal vid skolrelaterade eller personliga problem och när de behöver någon att prata med.
Hos kuratorn finns ansökningsblanketter och information om extra tillägg, inackorderingstillägg, studiemedel samt vissa stipendier.


Kurator
Anna Källmarker 076-101 29 04, 031-367 06 56
SA, HA, IMS
anna.kallmarker@educ.goteborg.se

Kurator
Lina Groth 072-538 18 90
IB, EK, IA
lina.groth.fyhr@educ.goteborg.se

Kurator
Ann-Cathrine Sylvén 076-101 29 02
NA, ES 031-367 06 55
ann-cathrine.sylven@educ.goteborg.se

Skolpsykolog
Sabina Folger
Kontakt sker via Elevhälsoteamet

Specialpedagoger

Irma Johansson
HA, SA
Mobil: 072-229 62 43
Irma.m.johansson@educ.goteborg.se

Gunilla Åkerström
EK, NA
Mobil: 070-627 49 92
gunilla.akerstrom@educ.goteborg.se


Marie Hamlin
ES, IB
Mobil: 073-666 04 82
marie.hamlin@educ.goteborg.se