Elevhälsa

I elevhälsoteamet ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolledare. Vi arbetar förebyggande, stödjande och hälsofrämjande. Tillsammans jobbar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever ska må bra, trivas, känna sig trygga och nå så goda studieresultat som möjligt.

Skolsköterskor

Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet - musik

Merja-Leena Smedberg

Telefon: 0761-012 903

E-post: merja-leena.smedberg@educ.goteborg.se


Individuellt alternativ, International Baccalaureate, Försäljnings- och serviceprogrammet 

Helena Lönn Ljungqvist

Telefon: 0721-447 629

E-post: helena.lonn.ljungqvist@educ.goteborg.se


Naturvetenskapsprogrammet 

Lollo Vleeshouwers

Telefon: 0707-854 483 | 031-367 06 51

E-post: lollo.vleeshouwers@educ.goteborg.se


Samhällsvetenskapsprogrammet, Språkintroduktion 

Maja Dautbegovic

Telefon: 0707-800 346 | 031-367 06 50

E-post: maja.datbegovic@educ.goteborg.se


Skolläkare

Manjit Sigström

Bokas via skolsköterska


Kuratorer

Ekonomiprogrammet, Individuellt alternativ, International Baccalaureate

Lina Groth

Telefon: 0725-381 890

E-post: lina.groth@educ.goteborg.se


Estetiska programmet - musik, Naturvetenskapsprogrammet

Ann-Cathrine Sylvén

Telefon: 0761-012 902 | 031-367 06 55

E-post: ann-cathrine.sylven@educ.goteborg.se


Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Språkintroduktion

Anna Källmarker

Telefon: 0761-012 904 | 031-367 06 56

E-post: anna.kallmarker@educ.goteborg.se


Skolpsykologer

Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Språkintroduktion, Naturvetenskapsprogrammet 

Josefin Jarold

Telefon: 0721-411 535

E-post: josefin.jarold@educ.goteborg.se


Estetiska programmet - musik, International Baccalaureate, Individuellt alternativ, Samhällsvetenskapsprogrammet

Cecilia Tengberg

Telefon: 0790-621 841

E-post: cecilia.tengberg@educ.goteborg.se


Specialpedagoger

Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet

Gunilla Åkerström

Telefon: 0706-274 992

E-post: gunilla.akerstrom@educ.goteborg.se


Estetiska programmet - musik, International Baccalaureate

Marie Hamlin

Telefon: 0736-660 482

E-post: marie.hamlin@educ.goteborg.se


Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet 

Irma Johansson

Telefon: 0722-296 243

E-post: irma.m.johansson@educ.goteborg.se


Individuellt alternativ

Åsa Persson

Telefon: 0765-131 738

E-post: asa.2.persson@educ.goteborg.se


Speciallärare

Åsa Dahlberg

Språkintroduktion 

Telefon: 0702-691 371

E-post: asa.dahlberg@educ.goteborg.se