Scenisk gestaltning


100 poäng , TEASCE01                                                                                              Går på SCH (Schillerska)                                                                                            OBS: kursen går som dubbelpass, till sen em

  • Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu.
  • Kursen belyser uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Undervisningen i kursen utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik.
  • I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra. Undervisningen utgår från elevernas kreativitet och stimulerar skaparglädjen, liksom viljan att berätta.
  • Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik.
  • Metoder för detta är övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Kursen ger även eleverna möjlighet att uppleva professionell teater.