Retorik


Retorik, 100 poäng (SVERET0)

  • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften.
  • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
  • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden.
  • Den retoriska arbetsprocessens delar.
  • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
  • Grundläggande retoriska begrepp.
  • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.