Psykologi 2a


PSKPSY02a ,50p

  • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

  • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

  • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

  • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

  • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Förkunskapskrav: Psykologi