Psykologi 1


PSKPSY01, 100 poäng

  • Psykologins historiska framväxt. 
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. 
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. 
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. 
  • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. 
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.