Programmering 1


PRRPRR01 ,100 p

 • Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. 

 • Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.

 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.

 • Kontrollstrukturer.

 • Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.

 • Variablers och konstanters synlighet och livslängd.

 • Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.

 • Grundläggande rekursiva algoritmer.

 • Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.

 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.

 • Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.

 • Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.

 • De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.