Privatjuridik


Kurs: JURPRI0,100p

  • I kursen privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen.
  • Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  • I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.
  • Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner. Som du säkert märker är kursen mycket lärorik.