Naturkunskap 2


Kurs: Naknak02, 100p

  • Universums utveckling.
  • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet
  • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.
  • Människokroppens organ och organsystem.
  • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.