Moderna Språk


Kurs: MODXXX0X 100 poäng

Förkunskapskrav: steget under vid steg 2, 3, 4 och 5

Undervisningen i ämnet moderna språk ger förutsättningar för att utveckla förmåga att: 

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 
  • Använda språkliga strategier i olika sammanhang. 
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 
  • Diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika  sammanhang och områden där språket används. 
  • Utveckla förståelse av språket i tal och skrift och förmåga att tolka innehållet.