Mental Träning


Kurs: HALMEN0 ,100 p

  • Mental träning är en kurs för dig som vill öka din mentala styrka i syfte att förbättra ditt välmående.
  • Detta gör vi genom att praktiskt öva på moment som andningsövningar, yoga, avslappning, visualisering och mindfulness.
  • Vi fördjupar oss också i teoretiska modeller för stresshantering, motivation, målfokusering, faktorer som påverkar vår prestation och övar på att pedagogiskt instruera och handleda.